Prawa zwierząt

pies

OCHRONA ZWIERZĄT W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM

Właściciele  zwierząt domowych, mają obowiązek zapewnić zwierzęciu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodę ruchu. Obowiązani są również
zapewnić odpowiednią karmę oraz stały dostęp do wody.

Ustawa zabrania trzymania zwierząt domowych na uwięzi
przez czas dłuższy niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący
u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie
oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu
przy czym długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Pewne obowiązki zostały też narzucone na osoby trzecie.
Osoba bowiem, która napotka porzuconego psa lub kota
w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek
powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt,
straż gminną lub Policję. Należy podkreślić jednak,
że wspomniany obowiązek nie jest opatrzony żadną sankcją,
w związku z czym należy go traktować raczej w kategoriach
moralnych.

Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje przepisy
karne w związku z łamaniem zakazów w niej zawartych.
Za zabijanie oraz znęcanie się nad zwierzętami grozi
kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat dwóch. Jeśli sprawca wymienionych czynów
działa ze szczególnym okrucieństwem, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.
W przypadku skazania za wyżej wymienione przestępstwa,
sąd orzeka również przepadek zwierzęcia, jeśli sprawca
jest jego właścicielem. Sąd może orzec, a przypadku dokonania tychże przestępstw ze szczególnym okrucieństwem ma obowiązek orzec
zakaz posiadania zwierząt od roku do 10 lat.
Obecne przepisy przewidują również możliwość
nałożenia na sprawców tychże przestępstw nawiązki
w wysokości od 500 zł do 100 000 zł.
Od stycznia 2012 roku, wysokość nawiązki została znacznie
zwiększona. Do końca 2011 roku, wynosiła bowiem od 25 zł do 2 500 zł. Pieniądze te muszą zostać przekazane na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.
Postawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
( Dz.U. z 1997 r. nr 111, poz 724 ze zm.)
źródło infor.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *